Selvvalgte tallformat

Du kan angi dine egne tallformater for visning av tall i LibreOffice Calc.

For eksempel hvis du vil vise tallet 10 200 000 som 10,2 mill. gjør du følgende:

  1. Velg cellene du vil angi et nytt, selvvalgt format for.

  2. Velg Format → Celler → Tall.

  3. Velg «Selvvalgt» i listen Kategorier.

  4. Skriv inn koden nedenfor i feltet Formatkode. Merk at det norske tusenskille er mellomrom, og at to tusenskiller følger den siste nullen. Det betyr også at om man vil sette inn mellomrom i formatkoder, må de omsluttes av falske doble hermetegn.

    0,0 " mill."

  5. Klikk OK

Den følgende tabellen viser effekten av avrunding, tusenskiller ( ), desimaltegn (,) og plassholderne # og 0.

Tall

,# " mill."

0,0 " mill."

# " mill."

10200000

10,2 mill.

10,2 mill.

10 mill.

500000

,5 mill.

0,5 mill.

1 mill.

100000000

100, mill.

100,0 mill.

100 mill.


Supporter oss!