Formatere tall med desimaler

Skriv inn et tall i et ark, for eksempel 1234,5678. Dette tallet blir vist i standardformatet for tall med to desimaler. Altså vises 1234,57 når du bekrefter inntastingen. Bare visningen i dokumentet er avrundet; internt beholder tallet alle sine fire desimaler.

Formatere tall med desimaler:

  1. Merk tallet og velg Format → Celler for å åpne vinduet Celleegenskaper.

  2. På fanen Tall vises en liste med forhåndsvalgte tallformater. Nederst til høyre i vinduet er det en forhåndsvisning av hvordan det valgte tallet vil se ut hvis du velger et bestemt format.

Ikon

Hvis du bare vil endre antallet desimaler som vises, er den enkleste måten å bruke knappene Tallformat: Legg til tall bak komma eller Tallformat: Fjern tall bak komma på formateringslinjen.

Supporter oss!