Formatere regneark

Formatere tekst i et regneark

  1. Velg teksten du vil formatere.

  2. Velg de ønskede tekstegenskapene i Formateringslinjen. Du kan også velge Format → Celler. Dialogvinduet Celleegenskaper vises hvor du kan velge forskjellige tekstegenskaper på fanen Skrift.

Formatere tall i et regneark

  1. Velg cellene som inneholder tallene du vil formatere.

  2. Trykk på knappene på Formateringslinjen for å formatere tall som standardvaluta eller som prosent. For andre formater velger du Format → Celler. Du kan velge forhåndsvalgte formater eller angi dine egne på fanen Tall.

Formatere kantlinjer og bakgrunner for celler og sider

  1. Du kan tildele et format til en gruppe celler ved først å velge cellene (for flere valg, hold nede nøkkel når du klikker), og aktiverer dialogboksen Formater Celler i Format - Celle . I denne dialogboksen kan du velge attributter som skygger og bakgrunner.

  2. For å bruke formateringsattributter på et helt ark, velg Format - Sidestil. Du kan definere topptekster og bunntekster som for eksempel skal vises på hver utskrevne side.

Merknadsikon

Et bilde som du har lastet med Format - Sidestil - Bakgrunn er bare synlig på trykk eller i forhåndsvisningen. For å vise et bakgrunnsbilde på skjermen også, sett inn det grafiske bildet ved å velge Sett inn - Bilde - Fra fil og ordne bildet bak cellene ved å velge Format - Ordne - Til bakgrunn. Bruk navigatoren for å velge bakgrunnsbildet.


Supporter oss!