Formatere regneark

Formatere tekst i et regneark

  1. Velg teksten du vil formatere.

  2. Velg de ønskede tekstegenskapene i Formateringslinjen. Du kan også velge Format → Celler. Dialogvinduet Celleegenskaper vises hvor du kan velge forskjellige tekstegenskaper på fanen Skrift.

Formatere tall i et regneark

  1. Velg cellene som inneholder tallene du vil formatere.

  2. Trykk på knappene på Formateringslinjen for å formatere tall som standardvaluta eller som prosent. For andre formater velger du Format → Celler. Du kan velge forhåndsvalgte formater eller angi dine egne på fanen Tall.

Formatere kantlinjer og bakgrunner for celler og sider

  1. Du kan tildele et format til en gruppe celler ved først å velge cellene (for flere valg, hold nede nøkkel når du klikker), og aktiverer dialogboksen Formater Celler i Format - Celle . I denne dialogboksen kan du velge attributter som skygger og bakgrunner.

  2. Velg Format → Side for å velge formateringsegenskaper for hele arket. Du kan angi topp- og bunntekstene som skal vises på hver side som skrives ut.

Merknadsikon

Et bilde du har lastet med Format → Side → Bakgrunn er bare synlig i utskrifter eller sidens forhåndsvisning. Hvis du vil vise bakgrunnsbildet på skjermen også, sett inn bildet ved å velge Sett inn → Bilde → Fra fil og plasser bildet i bakgrunnen med Format → Still opp → Til bakgrunn. Bruk Dokumentstrukturen til å velge bakgrunnsbildet.


Supporter oss!