Bruke filtre

Filtre og avanserte filtre lar deg arbeide med bestemte filtrerte rader (poster) i et dataområde. I regneark i LibreOffice finnes det flere måter å bruke filtre.

  1. Ett bruksområde for autofiltrering er å raskt begrense visningen av poster med like data i et datafelt.

  2. I dialogboksen Standardfilter kan du også definere områder som inneholder verdiene i bestemte datafelt. Du kan bruke standardfilteret til å koble forholdene med enten en logisk OG eller en logisk ELLER-operatør.

  3. Avansert filter gir opptil totalt åtte filterforhold. Med avanserte filtre skriver du villkårene direkte inn i arket.

Tipsikon

Hvis du skal fjerne et filter, så du kan se alle cellene igjen, trykker du i området som er filtrert, og velger Data → Filter → Fjern filter.


Merknadsikon

Når du velger flere rader i et filtrert område, kan utvalget inneholde synlige rader og rader som skjules av filteret. Hvis du angir formatering eller sletter de valgte radene, skjer dette kun med de synlige radene. De skjulte radene blir ikke påvirket.


Merknadsikon

Dette er motsatt av det som skjer med rader du har skjult med Format → Rader →Skjul rader. Vanlige skjulte rader blir slettet når du sletter et utvalg som inneholder dem.


Supporter oss!