Kopiere til flere ark

I LibreOffice Calc kan du sette inn verdier, tekst eller formler som samtidig blir kopiert til andre valgte ark i dokumentet.

Supporter oss!