Importere og eksportere dBASE-filer

Du kan åpne og lagre data i dBASE-formatet (filetternavnet .dbf) i LibreOffice Base eller et regneark. I LibreOffice Base er en dBASE-database en mappe som inneholder filer med filetternavnet .dbf. Hver fil tilsvarer en tabell i databasen. Formler og formatering går tapt når du åpner og lagrer dBASE-filer i LibreOffice.

Importere en dBASE-fil inn i et regneark

 1. Velg Fil → Åpne.

 2. Finn dBASE-filen du vil importere.

 3. Trykk på Åpne.

  Dialogvinduet Importer dBASE-filer åpnes.

 4. Trykk på OK.

  dBASE-filen åpnes som et nytt Calc-regneark.

  Advarselsikon

  Hvis du vil lagre regnearket som en dBASE-fil, må du ikke endre eller slette den første raden i den importerte filen. Denne raden inneholder informasjon som kreves av en dBASE-database.


Importere en dBASE-fil inn i en databasetabell

En LibreOffice Base-databasetabell er egentlig en lenke til en database.

 1. Velg Fil → Ny → Database.

 2. Skriv inn et databasenavn i feltet Filnavn i dialogvinduet Lagre som.

 3. Trykk på Mer.

 4. Velg «dBASE» i boksen Databasetype i dialogvinduet Databaseegenskaper.

 5. Trykk på Neste.

 6. Trykk på Bla gjennom.

 7. Finn mappen som inneholder dBASE-filene, og trykk på OK.

 8. Velg Fullfør.

Å lagre et regneark som dBASE-fil

 1. Velg Fil → Åpne.

 2. Velg «dBASE-file» i boksen Filformat.

 3. Skriv inn navnet på dBASE-filen i feltet Filnavn.

 4. Trykk på Mer.

Merknadsikon

Bare dataene i det valgte arket blir eksportert.


Supporter oss!