Oppdater Pivottabeller

Hvis dataene i kildearket har blitt endret, LibreOffice rekalkuleres pivottabellen. For å beregne tabellen, velg Data - Pivottabell - Oppdater . Gjør det samme etter at du har importert et Excel-pivottabell til LibreOffice Calc.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!