Valg av utdataområde for pivottabell

Trykk på knappen Mer i dialogvinduet Pivottabell for å utvide dialogvinduet.

Du kan velge et navngitt område der pivottabellen skal opprettes, fra boksen Resultater til . Hvis resultatområdet ikke har et navn, skriv inn koordinatene til den øvre venstre cellen av området i feltet til høyre for boksen Resultater til . Du kan også klikke på riktig celle for å få koordinatene skrevet inn tilsvarende.

Hvis du merker Ignorer tomme rader , blir de ikke tatt i betraktning når pivottabellen er opprettet.

Hvis avmerkingsboksen Identifiser kategorier er avmerket, vil kategoriene bli identifisert etter overskriftene og tilordnes tilsvarende når pivottabellen er opprettet.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!