Formatere pivottabeller

Du kan formatere pivottabellceller ved å bruke bestemte cellestiler.

warning

Direkte formatering av pivottabellceller går tapt ved oppdatering eller redigering av tabellen.


Når du oppretter en pivottabell, legges seks nye cellestiler til i dokumentet. Formater hver cellestil etter behov. Tilpasningen av pivotcellestilene vil bli bevart når du oppdaterer pivottabellen.

note

Ved å bruke cellestiler for pivottabellformatering vil alle pivottabellceller i regnearkdokumentet ha samme utseende. Med andre ord, pivottabellcellestilene gjelder for alle pivottabeller i dokumentet.


De seks cellestilene er:

warning

Tallformatet til disse cellestilene kan ikke endres i selve cellestilen; du må formatere tallformatet i datakilden.


Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!