Filtrere Pivottabeller

Du kan bruke filtre for å fjerne uønskede data fra en dataveivisertabell.

Klikk på knappen Filter i tabellen hvis du vil åpne dialogvinduet for filterinnstillingene. Du kan også åpne lokalmenyen for pivottabellen og velge kommandoen Filter der. Da vises dialogvinduet Filter slik at du kan filtrere pivottabellen.

Du kan også klikke på pilen på en knapp i pivottabellen for å få opp en lokalmeny der du kan redigere visningen i det tilhørende feltet.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!