Redigere Pivottabeller

Trykk på en av knappene i pivottabellen og hold nede museknappen. Det vil då komme fram et spesielt symbol ved musepekeren.

Ved å dra knappen til et annet sted i den samme raden kan du endre rekkefølgen på kolonnene. Hvis du drar en knapp til den venstre kanten av tabellen inn i radoverskriftsområdet, kan du endre en kolonne til en rad.

Dra en knapp inn i området Sidefelt for å lage en knapp og en listeboks øverst i pivottabellen. Listeboksen brukes for å filtrere pivottabellen med innholdet i det valgte elementet. Du kan dra og slippe innenfor den genererte pivottabellen for å bruke et annet sidefelt som filter.

For å fjerne en knapp fra tabellen drar du den ganske enkelt ut av pivottabellen. Slipp museknappen når musemarkøren inne i arket viser et «forbudskilt». Knappen er da slettet.

Klikk på en celle inne i pivottabellen og åpne lokalmenyen for å redigere tabellen. I denne menyen finner du kommandoen Rediger utforming og i denne igjen Pivottabell for den gjeldende tabellen.

I pivottabellen kan du bruke dra og slipp eller klipp ut/lim inn for å endre rekkjefølgen av datafeltene.

I pivottabellene kan du tilpasse visinngsnavnene for felt, feltmedlemmer, delsummer (med noen begrensninger) og totalsummer. Du gjør dette ved å overskrive det opprinnelige navnet med et nytt navn.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!