Redigere Pivottabeller

Trykk på en av knappene i pivottabellen og hold nede museknappen. Det vil då komme fram et spesielt symbol ved musepekeren.

Ved å dra knappen til et annet sted i den samme raden kan du endre rekkefølgen på kolonnene. Hvis du drar en knapp til den venstre kanten av tabellen inn i radoverskriftsområdet, kan du endre en kolonne til en rad.

I dialogboksen Pivottabell kan du dra en knapp til området Filtre for å opprette en knapp og en listeboks på toppen av pivottabellen. Listeboksen kan brukes til å filtrere pivottabellen etter innholdet i det valgte elementet. Du kan dra og slippe i pivottabellen for å bruke et annet sidefelt som filter.

For å fjerne en knapp fra tabellen drar du den ganske enkelt ut av pivottabellen. Slipp museknappen når musemarkøren inne i arket viser et «forbudskilt». Knappen er da slettet.

For å redigere pivottabellen, klikk på en celle inne i pivottabellen og åpne kontekstmenyen. I kontekstmenyen finner du kommandoen Egenskaper, som viser Pivottabelloppsett-dialogen for gjeldende pivottabell.

I pivottabellen kan du bruke dra og slipp eller klipp ut/lim inn for å endre rekkjefølgen av datafeltene.

I pivottabellene kan du tilpasse visinngsnavnene for felt, feltmedlemmer, delsummer (med noen begrensninger) og totalsummer. Du gjør dette ved å overskrive det opprinnelige navnet med et nytt navn.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!