Slette Pivottabeller

For å slette en pivottabell klikker du på en vilkårlig celle i pivottabellen og velger deretter Slett i lokalmenyen.

warning

Dersom du sletter en pivottabell som er lenket til et pivotdiagram, slettes også diagrammet. Det vises et vindu der du bekrefter slettingen.


Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!