Skape Pivottabeller

  1. Plasser markøren i et celleområde som inneholder verdier og rad- og kolonneoverskrifter.

  2. Velg Sett inn - Pivottabell . Dialogen Velg kilde vises. Velg Gjeldende valg og bekreft med OK . Tabelloverskriftene vises som knapper i dialogboksen Pivottabell . Dra disse knappene etter behov og slipp dem i layoutområdene "Filtre", "Kolonnefelt", "Radfelt" og "Datafelt".

  3. Dra de ønskede knappene inn i ett av de fire områdene.

Dra en knapp til området Filtre for å opprette en knapp og en listeboks på toppen av den genererte pivottabellen. Listeboksen kan brukes til å filtrere pivottabellen etter innholdet i det valgte elementet. Du kan bruke dra og slipp i den genererte pivottabellen for å bruke et annet sidefelt som filter.

Dersom knappen slippes i området Datafelt vil navnet på knappen bli byttet ut med formelen som brukes for å beregne data.

  1. Rekkefølgen på knappene kan alltid endres ved å flytte dem til et annet sted i området med musa.

  2. Fjern en knapp ved å dra den tilbake området med de andre knappene til høyre i vinduet.

  3. For å åpne dialogvinduet Datafelt, dobbeltklikker du på en av knappene i områdene Radfelt eller Kolonnefelt. Bruk dialogen til å velge om og i hvilket omfang LibreOffice skal vise de beregnede mellomresultatene.

Avslutt pivottabeldialogen ved å trykke på OK. En Filter -knapp vil nå bli satt inn, eller en sideknapp for hvert datafelt som du slettet i Filter -området. Pivottabellen er satt inn lenger ned.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!