Pivottabell

Pivottabellen (tidlegere kjent som DataPilot) brukes for å kombinere, samanligne og analysere store datamengder. Du kan se ulike sammendrag av kildedata, vise detaljer i interessante områder og du kan lage rapporter.

En tabell som er opprettet som en pivottabell er interaktiv. Du kan ordne, bytte om og lage sammendrag ut fra ulike synsvinkler og ønsker.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!