Sortere data

  1. Trykk i et databaseområde.

    Hvis du velger et celleområde, blir bare disse cellene sortert. Hvis du bare trykker på en celle, blir hele databaseområdet sortert.

  2. Velg Data ‚Üí Sorter.

    Celleområdet som vil bli sortert, vises i omvendte farger.

  3. Velg sorteringsinnstillingene du vil bruke.

  4. Trykk på OK.

Supporter oss!