Filtrere celleområder

Du kan bruke flere filtre

Bruke et standardfilter på et celleområde

 1. Trykk i et celleområde.

 2. Velg Data → Filter → Standardfilter.

 3. I dialogvinduet Standardfilter angir du filterinnstillingene du vil ha.

 4. Trykk på OK.

  Postene som står i samsvar med filtrene du valgte blir vist.

Bruke et autofilter på et celleområde

 1. Trykk i et celleområde eller et databaseområde.

  Tipsikon

  Hvis du vil bruke flere autofiltre på samme ark, må du først angi databaseområder, og så slå på autofiltre for databaseområdene.


 2. Velg Data → Filter → Autofiltrering.

  En pil blir lagt til hver kolonneoverskrift i databaseområdet.

 3. Trykk på pilen i kolonnen som inneholder verdiene eller strengene du vil angi et filter for.

 4. Velg verdien eller strengen du vil bruke som filterkriterie.

  Postene som står i samsvar med filterkriteriet du valgte blir vist.

Fjerne et filter fra et celleområde

 1. Trykk i et filtrert celleområde.

 2. Velg Data → Filter → Autofiltrering.

Supporter oss!