Angi et databaseområde

Du kan angi at et celleområde i et regneark skal brukes som en database. Hver rad i denne databasen tilsvarer en databasepost og hver celle i en rad tilsvarer et databasefelt. Du kan sortere, gruppere, søke og utføre beregninger på området som om det var en database.

Advarselsikon

Du kan bare endre og har bare tilgang til et databaseområde i det regnearket som inneholder området. Du har ikke tilgang til databaseområdet i LibreOffice Datakilder.


For å lage et databaseområde

  1. Velg celleområdet du vil angi som et databaseområde.

  2. Velg Data → Angi område.

  3. Skriv inn et navn på databaseområdet i skrivefeltet Navn.

  4. Trykk på Mer.

  5. Angi innstillingene for databaseområdet.

  6. Trykk på OK.

Supporter oss!