Celler i valutaformat

I LibreOffice Calc kan du bruke valutaformat på alle tall. Når du trykker på knappen Valuta Ikon på menylinjen Formatering blir den avmerkede cellen formatert ut fra innstillingene angitt i → Språkinnstillinger → Språk.

Merknadsikon

Utveksling av LibreOffice Calc-dokumenter kan føre til misforståelser hvis LibreOffice Calc-dokumentet åpnes av en bruker med et annet standardformat for valuta.


I LibreOffice Calc kan du angi at et tall du har formatert som «kr 1 234,50» forblir kroner i et annet land og ikke endres til for eksempel dollar.

Du kan endre valutaformatet i dialogvinduet Formater celler (velg fanen Format → Celler → Tall) med innstillinger for to land. I nedtrekksmenyen for Språk velger du innstillingene for desimal- og tusenskille. I listen Format kan du velge valutasymbol og plasseringen til det.

  1. Dersom språkinnstillingen er satt til «Standard» og du arbeider på en tysk maskin så vil valutaformatet være «1.234,00 €». Altså med punktum (.) som tusenskille og komma (,) som desimalskille. Dersom du velger det underordedea valutaformatet «$ English (US)» fra nedtrekksboksen Format blir formatet «$ 1.234,00». Som du ser, er seperatorene de samme, men valutasymbolet er forandret. Kun valutasymbolet endres, ikke seperatorene.

  2. Dersom du konverterer cellene til «engelsk (US)» under Språk, blir det engelske språket for lokale innstillinger også overførte og standardvalutaformatet blir da «$ 1,234.00».

Supporter oss!