Importere og eksportere kommadelte tekstfiler (CSV-filer) med formler

Kommadelte verdier (Comma Separated Values – CSV) er et filformat for tekstfiler som inneholder celleinnholdet i et enkelt regneark. Komma, semikolon eller andre tegn brukes for å skille celler. Tekststrenger blir satt i hermetegn, tall blir skrevet uten hermetegn.

For å importere en CSV-fil

 1. Velg Fil → Åpne.

 2. Velg formatet «Tekst CSV» i feltet Filtype. Merk filen og klikk Åpne. Når en fil har filslutten .csv kjennes filtypen igjen automatisk.

 3. Du vil se dialogvinduet Tekstimport. Klikk på OK.

Tipsikon

Dersom CSV-filen inneholder formler, men hvis du vil importere resultatene av formlene, må du veljge - LibreOffice Calc → Vis og fjerne markeringen i feltet Formler.


Slik eksporterer du formler og verdier som CSV-filer

 1. Velg arket du vil skal lagres som en CSV-fil.

 2. Hvis du vil eksportere formler som formler, for eksempel «=SUMMER(A1:B5)», gjør du følgende:

  Velg → LibreOffice Calc → Vis.

  I området Vis kryss av for Formler. Trykk på OK.

  Hvis du vil eksportere resultatet av beregningene istedenfor formlene, må Formler være slått av.

 3. Velg Fil → Lagre som. Dialogvinduet Lagre som åpnes.

 4. Velg formatet «Tekst CSV» i feltet Filtype.

 5. Skriv inn et filnavn og velg Lagre.

 6. Dialogvinduet Eksporter tekstfil er nå synlig. Her velger du tegnsett og felt- og tekstgrenser (skilletegnene) for de data som skal eksporterest. Avslutt med OK.

 7. Etter at du har lagret kan du om ønskelig avmarkere avkrysingsfeltet Formler for å se utregningene av tabellen igjen.

Supporter oss!