Åpne og lagre kommadelte tekstfiler (CSV-filer)

CSV («Comma Separated Values») er et tekstfilformat som brukes til å utveksle data fra en database eller et regneark mellom ulike program. Hver linje i en CSV tekst-fil representerer en post i databasen eller en rad i regnearket. Hvert felt i en databasepost eller celle i en rad i et regneark blir vanligvis separert med et komma. Men det er ingenting i veien for å bruke andre tegn for å avgrense et felt, for eksempel tabulatortegnet.

Dersom et felt eller en celle inneholder komma, feltet eller cellen være omgitt med enkle (') eller doble (") hermetegn.

Åpne kommadelte tekstfiler (CSV) i Calc

 1. Velg Fil → Lagre som.

 2. Finn CSV-filen du vil åpne.

  Hvis filen har filetternavnet .csv, velg filen.

  Hvis CSV-filen har en annen utvidelse, velg filen og velg deretter Tekst CSV i boksen Filter

 3. Trykk på OK.

  Dialogvinduet Tekstimport åpnes.

 4. Angi innstillingene for å dele teksten i filen inn i kolonner.

  Du kan forhåndsvise layouten for importerte data lengst nede i dialogvinduet Tekstimport.

  Trykk med høyre museknapp i en kolonne i forhåndsvisningen for å angi formatet eller skjule kolonnen.

  Tipsikon

  Merk av det tekstskilletegnfeltet som passer det tegnet som er benyttet som tekstskilletegn i filen. Dersom tegnet ikke finnes i listen, må du skrive det inn i innskrivingsfeltet.


 5. Trykk på OK.

Lagre regneark som kommadelte tekstfiler (CSV)

note

Når du eksporterer et regneark i CSV-format, blir kun data i det valgte arket lagret. All annen informasjon, inklusive formler og formatering, går tapt.


 1. Åpne regnearket du vil lagre som en kommadelt tekstfil.

  Merknadsikon

  Bare det valgte arket kan eksporteres.


 2. Velg Fil → Lagre som.

 3. Skriv inn et navn i feltet Filnavn.

 4. I boksen Filter velger du "Tekst CSV".

 5. Hvis du vil, kan du angi feltvalg for den kommadelte tekstfilen.

  Velg Rediger filterinnstillingene.

  Marker deiinnstillingene du ønsker å bruke i dialogvinduet Teksteksport.

  Trykk på OK.

 6. Trykk på Lagre.

Supporter oss!