Slå sammen data

Når man slår sammen data, blir innholdet i celler fra flere ark slått sammen på et sted.

Slik kombinerer du celleinnhold

 1. Åpne dokumentet som inneholder celleområdene som skal slås sammen.

 2. Velg Data → Slå sammen for å åpne dialogvinduet Slå sammen.

 3. Velg et kildedataområde som skal slås sammen med andre områder fra listeboksen Kildedataområde.

  Dersom området ikke har et navn, trykk i feltet ved siden av Kildedataområdet. Det kommer fram en blinkende tekstmarkør. Skriv inn en referanse til det første kildedataområdet eller marker området med datamusen.

 4. Trykk på Legg til for å sette inn det markerte området inn i feltet Område for sammenslåing.

 5. Marker flere områder og trykk på Legg til etter hver markering.

 6. Du velger hvor du vil vise resultatet ved å velge et målområde i boksen Kopier resultatet til.

  Dersom området ikke har et navn, trykk i feltet ved siden av Kopier resultatet til. Det kommer fram en blinkende tekstmarkør. Du kan då enten skrive inn en referanse til målområdet, markere området med datamusa eller plasser markøren i den øverste, venstre cellen i målområdet.

 7. Velg en funksjon fra Funksjon-feltet. Funksjonen spesifiserer hvordan verdiene for konsolideringsområdene skal lenkes. Funksjonen «Sum» er standardinnstillingen.

 8. Trykk på OK for å slå sammen områdene.

Flere innstillinger

Trykk på Mer i dialogvinduet Slå sammen for å vise flere valg:

Dataene i kilde- og målområdene blir lagret når du lagrer dokumentet. Hvis du åpner dokumentet der foreningen ble angitt senere, er dataene tilgjengelige igjen.

Supporter oss!