Endre ankeret til et bilde

Bilder settes inn i et Calc-regneark som standard forankret til celler og endres ikke når cellen flyttes.

Bilder kan forankres på tre forskjellige måter:

For å endre ankeret til et bilde

Velg bildet og velgFormat - Anker , eller velg Anker i hurtigmenyen til bildet

tip

Den opprinnelige størrelsen på bildet og cellen bevares mens du limer inn hele raden eller hele kolonnen for alternativene Til Celle og Til Celle (endre størrelse på cellel) .


Supporter oss!