Utheve negative tall

Du kan formatere celler med et tallformat som uthever negative tall i rødt. Du kan også angi ditt eget tallformat som uthever negative tall i andre farger.

  1. Marker cellene og velg Format → Celler.

  2. Velg et tallformat i fanen Tal og marker i feltet Røde negative tall. Trykk på OK.

Tallformatet for cellen defineres i to deler. Formatet for positive tall og null defines foran semikolonet. Formatet for negative tall defineres etter semikolonet. Du kan endre koden (RØD) i Formatkode. I staden for RØD kan du skrive inn GUL. Dersom den nye koden dukker opp i listen etter at du har klikket Legg til, er dette et gyldig element.

Supporter oss!