Tildele format med formler

Funksjonen STIL() kan legges til en formel som finnes fra før i en celle. For eksempel sammen med funksjonen GJELDENDE kan du fargelegge en celle avhengig av verdien dens. Formelen «=…+STIL(HVIS(GJELDENDE()>3;"Rød";"Grønn"))» angir cellestilen «Rød» hvis cellens verdi er over 3, eller så angir den cellestilen «Grønn». Du kan lage nye stiler eller finne navn på stiler i stilbehandleren.

Dersom du ønsker å bruke en bestemt formel i alle cellene i et markert område, kan du bruke dialogvinduet Søk og bytt ut.

 1. Merk de ønskede cellene.

 2. Velg menykommandoen Rediger → Søk og bytt ut.

 3. I Søkefeltet skriv in søkeordet

  «.*» er et regulært uttrykk som angir innholdet i den gjeldende cellen.

 4. Skriv inn denne formelen i feltet Bytt ut med: =&+STIL(HVIS(GJELDENDE()>3;"Rød";"Grønn"))

  Symbolet «&» peker ut det gjeldende innholdet i feltet Søk etter. Ettersom dette er en formel, må linjen starte med et likhetstegn. Det er en forutsetning at cellestilene «Rød» og «Grønn» allerede eksisterer.

 5. Merk felteneRegulært uttrykk og Kun gjeldende utvalg. Klikk på Finn alle.

  Alle celler med innhold i det valgte området blir nå uthevet.

 6. Trykk på OK.

Supporter oss!