Referere med nettadresser

For eksempel hvis du finner en nettside som inneholder børsinformasjon i regnearkceller, kan du laste denne siden inn i LibreOffice Calc ved å gjøre følgende:

  1. Plasser markøren i en celle der du vil sette inn eksterne data i et LibreOffice Calc-dokument.

  2. Velg Ark - Eksterne lenker. Dialogboksen Eksterne data vises.

  3. Skriv inn nettadressen for dokumentet eller nettsiden i dialogvinsuet. Adressen må være i formatet «http://www.min-bank.no/tabell.html». Adressen til lokale filer eller lokale nettverksfiler er stien som du kan se i dialogvinduet Filer → Åpne.

    LibreOffice laster ned nettsider eller filer «i bakgrunnen», altså utan å vise nedlastingen. I den store nedtrekkslisten i dialogvinduet Eksterne data kan du se navnene på alle arkene eller navngitte områder du kan velge fra.

  4. Velg et eller flere ark eller navngitte områder. Du kan også aktivere automatisk oppdatering hvert «n» sekund og trykke på OK.

    Innholdet blir satt inn som lenker i LibreOffice Calc-dokumentet.

  5. Lagre regnearket. Når du åpner det igjen senere, oppdaterer LibreOffice Calc cellene med lenker etter en forespørsel.

  6. Under LibreOffice Calc → Generelt kan du velge om lenkene alltid skal oppdateres ved åpning, oppdateres på oppfordring eller aldri oppdateres. Du kan også oppdatere fra dialogvinduet i Rediger → Lenker.

Supporter oss!