Referere til celler ved å dra og slippe

Med hjelp av Navigatoren kan du lage referanser fra celler i et ark til et annet ark i det samme regnearket eller i et annet regneark. Cellene kan settes inn som en kopi, en lenke eller en hyperlenke. Området som skal settes inn må være definert med navn i den opprinnelige filen slik at den kan settes inn i målfilen.

  1. Åpne dokumentet som inneholder kildecellene.

  2. For å sette kildeområdet til området, velg cellene og velg Ark - Navngitte Områder og Utrrykk - Definer. Lagre kildedokumentet, men ikke steng det.

  3. Åpne arket der du vil sette inn dataene.

  4. Åpne dokumentstrukturen. Velg kildefilen i boksen nederst i dokumentstrukturen.

  5. I dokumentstrukturen vises kildeområdet i «Områdenavn».

  6. Trykk på knappen Dra-modus i dialogvinduet for Navigatoren og angi om referansen skal være en hyperlenke, en lenke eller en kopi.

  7. Trykk på navnet i «Områdenavn» i dokumentstrukturen og dra det inn i cellen der du vil sette inn referansen.

Denne metoden kan også brukes for å sette inn et område fra et annet ark i samme dokument som det gjeldende arket. Velg det aktive dokumentet som kilde i steg 4 ovenfor.

Supporter oss!