Bare kopiere synlige celler

Forestill deg at du har skjult noen rader i et celleområde og vil kopiere, slette eller formatere de synlige cellene.

LibreOffice oppfører seg forskjellig avhengig av om cellene ble skjult av et filter eller manuelt.

Framgangsmåte

Resultat

Cellene ble filtrert av et autofilter, standardfilter eller avansert filter.

Kopier, slett, flytt eller formater et utvalg av synlige celler.

Bare de synlige cellene i utvalget blir kopiert, slettet, flyttet eller formatert.

Cellene blir skjult gjennom å bruke kommandoen Skjul i lokalmenyen for rad- eller kolonneoverskriften eller gjennom en uthevelse.

Kopier, slett, flytt eller formater et utvalg av synlige celler.

Som standard blir alle cellene i utvalget, inkludert de skjulte cellene, kopiert, slettet, flyttet eller formatert. Begrens utvalget til synlige rader ved å velge Rediger - Velg - Velg kun synlige rader eller til synlige kolonner ved å velge Rediger - Velg - Velg kun synlige kolonner.


Supporter oss!