Oppheve beskyttelse av celler

  1. Trykk på arket du vil slå av beskyttelsen til.

  2. Velg Verktøy → Beskytt ark eller Verktøy → Beskytt regneark for å fjerne markeringen som viser beskyttelsestatus.

  3. Dersom du har tildelt et passord, skriv det inn i dette dialogvinduet og trykk OK.

Cellene kan nå endres, formlene vises og alle celler kan skrives ut helt til du slår på beskyttelsen av arket eller dokumentet igjen.

Supporter oss!