Beskytte celler mot endringer

I LibreOffice Calc kan du beskytte ark og dokumenter i sin helhet. Du kan velge om celler skal være beskyttet mot tilfeldige endringer, om formler skal vises i Calc, om celler er synlige og om celler kan skrives ut.

Beskyttelsen kan bruke passord, men det er ikke nødvendig. Om du har valgt et passord, kan beskyttelsen bare slås av når riktig passord har blitt oppgitt.

Merk at cellebeskyttelsen for celler som er satt til å være Beskyttet kun er effektivt når du beskytter hele arket. I utgangspunktet er alle cellene satt med innstillingen Beskyttet. Du må derfor fjerne denne innstillingen for de cellene brukeren skal ha lov til å gjøre endringer i. Deretter beskytter du hele arket og lagrer det.

warning

Disse beskyttelsesfunksjonene er kun brytere for å forhindre tilfeldige handlinger. De er ikke ment for å gi noen sikker beskyttelse. For eksempel kan en bruker komme forbi beskyttelsen ved å eksportere regnearket i et annet filformat. Det finnes bare en sikker beskyttelse, og det er passordbeskyttelsen du kan slå på når du lagrer OpenDocument-filer. En fil som er lagret med et passord kan bare åpnes med det samme passordet.


 1. Velg cellene du vil angi beskyttelsesinnstillinger for.

 2. Velg Format → Celler og klikk på Cellebeskyttelse.

 3. Velg de beskttelseinsstillingene du vil bruke. Innstillingene aktiveres først etter at du har beskyttet arket via verktøymenyen - se nedenfor.

  Fjern avmerkingen Beskytt for å gi brukerene lov til å gjøre endringer i det gjeldende arket.

  Marker for Beskytt for å hindre at innholdet og formatet i en celle kan endres.

  Kryss av for Skjul formel for å beskytte formler mot endringer.

  Kryss av for Skjul ved utskrift for å skjule beskyttede celler ved utskrift av dokumentet. Cellene er likevel synlige på skjermen.

 4. Trykk på OK.

 5. Bruk beskyttelsesinnstillingene.

  For å beskytte cellene fra å bli endret, vist eller skrevet ut i henhold til innstillingene dine i Format - Celler-dialogen, velg Verktøy - Beskytt ark.

  For å beskytte dokumentstrukturen, for eksempel sidetall,navneneog rekkefølgen til arkene fra å bli endret, velgVerktøy - Beskytt regneark,

 6. (Valgfritt) Skriv inn et passord

  warning

  Hvis du glemmer passordet, kan du ikke slå av beskyttelsen. Hvis du bare vil beskytte celler mot tilfeldige endringer, slå på beskyttelse av ark, men la være å skrive inn et passord.


 7. Trykk på OK.

Supporter oss!