Skrive inn verdier

Calc kan forenkle inntasting av data og verdier i flere celler. Du kan endre noen innstillinger så det blir slik du liker.

Manuell inntasting av verdier i et område

Det er to funksjoner som kan hjelpe deg når du skriver inn data i et celleområde.

Områdegjenkjenning for nye rader

I raden under en overskriftsrad kan du g√• fra en celle til den neste med Tab-tasten. Etter at du har skrevet inn en verdi i den siste cellen i en rad, trykker du p√• Enter. Calc flytter mark√łren nedenfor den f√łrste cellen i omr√•det du jobber i.

oppdage områder

Trykk på Tab i rad 3 for å gå fra celle B3 til C3, D3 og E3. Trykk så på Enter for å gå til B4.

Valg av område

Dra og slipp for √• velge et omr√•de der du vil skrive inn verdier, men begynn √• dra i den siste cellen i omr√•de og slipp museknappen n√•r du har valgt den f√łrste cellen. N√• kan du begynne √• skrive inn verdier. Trykk alltid p√• Tab for √• g√• til neste celle. Mark√łren forlater ikke det valgte omr√•det.

områdevalg

Velg området fra E7 til B3. Nå kan du skrive inn en verdi i B3. Trykk Tab for å gå til neste celle i det valgte området.

Automatisk innfylling av verdier i et område

Se Fylle inn data automatisk basert på naboceller.

Supporter oss!