Skrive inn verdier

Calc kan forenkle inntasting av data og verdier i flere celler. Du kan endre noen innstillinger så det blir slik du liker.

Manuell inntasting av verdier i et område

Det er to funksjoner som kan hjelpe deg når du skriver inn data i et celleområde.

Områdegjenkjenning for nye rader

I raden under en overskriftsrad kan du gå fra en celle til den neste med Tab-tasten. Etter at du har skrevet inn en verdi i den siste cellen i en rad, trykker du på Enter. Calc flytter markøren nedenfor den første cellen i området du jobber i.

oppdage områder

Trykk på Tab i rad 3 for å gå fra celle B3 til C3, D3 og E3. Trykk så på Enter for å gå til B4.

Valg av område

Velg området der du vil legge inn verdier. Nå kan du begynne å legge inn verdier fra markørposisjonen i det valgte området. Trykk på Tab-tasten for å gå videre til neste celle eller Shift + Tab for å gå bakover. På kantene av det valgte området hopper tabulatortasten innenfor det valgte området. Du vil ikke forlate det valgte området.

områdevalg

Velg området fra B3 til E7. Nå venter B3 på innspill fra deg. Trykk på Tab for å gå videre til neste celle innenfor det valgte området.

Automatisk innfylling av verdier i et område

Se Fylle inn data automatisk basert på naboceller.

Supporter oss!