Beregninger med dato og klokkeslett

Det følgende er et eksempel på beregning i LibreOffice Calc.

 1. Trykk i en celle og skriv inn et tall.

 2. Trykk på Enter.

  Markøren flytter seg ned til neste celle.

 3. Skriv inn et annet tall.

 4. Trykk på Tabuleringstasten.

  Markøren flytter seg til cellen til høyre.

 5. Skriv inn en formel, for eksempel, =A3 * A4 / 100.

 6. Trykk på Enter.

  Resultatet av formelen vises i cellen. Dersom du ønsker det, kan du redigere formelen i inntastingslinjen

  Når du endrer en formel, blir det nye resultatet automatisk beregnet.

Supporter oss!