Beregne tidsforskjeller

Hvis du vil beregne tidsforskjeller, for eksempel tiden mellom 23.30 og 01.10 samme natt, bruker du formelen:

=(B2<A2)+B2-A2

Det senere klokkeslettet er B2 og det tidligere er A2. Resultatet av eksemplet er 01.40 eller 1 time og 40 minutter.

I formelen har ett døgn, 24 timer, verdien 1 og en time har en verdi på ¹⁄₂₄. Den logiske verdien i parentesen er enten 0 eller 1, altså 0 eller 24 timer. Resultatet av formelen blir automatisk gitt i et tidsformat på grunn av rekkefølgen av leddene.

Supporter oss!