Fylle inn data automatisk basert på naboceller

Du kan fylle inn celler med data automatisk med kommandoene Autoinntasting eller Serier.

Bruke autoinntasting

Autoinntasting lager dataserier automatisk etter et angitt mønster.

 1. I et ark kan du trykke i en celle og skriv inn et tall.

 2. Trykk på en annen celle og så på cellen der du skrev inn tallet.

 3. Dra håndtaket nederst i høyre hjørne av cellen over alle cellene du vil fylle ut og slipp museknappen.

  Cellene blir fylt inn med stigende tall.

Tipsikon

Dersom du raskt vil lage en liste av samanhengende dagar, skriv inn Mandag i en celle og dra i fyllhåndtaket.


Hold nede -tasten hvis du ikke vil fylle cellene med ulike verdier.

Merknadsikon

Dersom du markerer to eller fleie nærliggende celler som inneholder ulike tall, og drar, så blir de resterende cellene fylt med det aritmetiske mønsteret som blir funnet i tallene. Funksjonen autofyll kan også kjenne igjen selvvalgte lister som er definerte i → LibreOffice Calc → Sorteringslister.


Tipsikon

Du kan dobbeltklikke på fyllhåndtaket for å fylle alle tomme kolonner i den gjeldende datablokken. Dersom du for eksempel skriver inn «jan» i A1 og drar fyllhåndtaket ned til A12, vil dette sette inn de tolv månedene i den første kolonnen. Skriv deretter noen verdier i B1 og C1, marker de to cellene og dobbeltklikk på fyllhåndtaket. Datablokken B1:C12 fylles ut automatisk.


Selvvalgte serier

 1. Velg celleområdet du vil fylle ut.

 2. Velg Rediger → Fyll → Serier.

 3. Angi parametrene for serien.

  Om du velger en lineær serie, blir økningen du angir lagt til hvert av de etterfølgende tallene i serien for å skape neste tallverdi.

  Om du velger en lineær serie, blir økningen du angir lagt til hvert av de etterfølgende tallene i serien for å skape neste tallverdi.

  Velger du en serie med dato, blir tallet du skriver inn lagt til tidsenheten som er spesifisert.

Supporter oss!