Beregninger med dato og klokkeslett

I LibreOffice Calc kan du utføre beregninger med nåværende dato og klokkeslett. For eksempel kan du finne ut hvor gammel du er i sekunder eller timer ved å gjøre følgende:

  1. Skriv inn fødselsdagen din i celle A1 i et regneark.

  2. Skriv formelen =NO()-A1 inn i A3.

  3. Etter at du har trykket på Enter-tasten vil du kunne se resultatet i datoformat. For å vise forskjellen mellom dei to datoene som dagar, må du formatere A3 som et tall.

  4. Plasser markøren i celle A3, høyreklikk for å åpne lokalmenyen og velg Formater celler.

  5. Dialogvinduet Formater celler vises. På fanen Tall er kategorien «Tall» uthevet. Formatet er satt til «Generelt». Dette gjør at et beregningsresultat som inneholder datoposter visest som dato. For å vise resultatet som et tall, sett talformatet til «-1,234» og lukk vinduet gjennom å trykke på OK.

  6. Antallet dager fra den angitte datoen til dags dato vises i celle A3.

  7. Du kan gjerne eksperimentere litt mer: Skriv inn «=A3*24» i A4 for å regne ut timer. I A5 skriver du inn «=A4*60» for å finne hvor mange minutter og i A6 skriver du inn «=A5*60» for sekunder. Trykk Enter-tasten etter hver inntasting.

Tiden siden du ble født blir regnet ut og vist i ulike enheter. Verdiene blir utregnet fra da du trykket Enter-tasten etter å ha tastet inn den siste formelen. Denne verdien blir ikke oppdatert kontinuerleg selv om «Nå» blir endret hele tiden. I menyen Data er Kalkuler → Autorkalkulering vanligvis slått på, men autokalkulering gjelder ikke for funksjonen NÅ. Dette fordi at datamaskinen ikke skal bruka hele tiden på å oppdatere regnearket.

Supporter oss!