Selvvalgte kantlinjer i celler

Du kan bruke flere forskjellige linjer i de valgte cellene.

  1. Velg en eller flere celler.

  2. Velg Format → Celler.

  3. Trykk på fanen Kantlinjer i dette dialogvinduet.

  4. Velg de ønskede innstillingene for kantlinjene, og trykk på OK.

Innstillingene i området Linjeoppstilling kan brukes for å legge til flere ulike kantlinjestiler.

Celleutvalg

Hvordan området ser ut er avhengig av hvilke celler som er merket.

Merket område

Linjeoppsett-området

En celle

kantlinjer med en celle markert

Celler i en kolonne

kantar med en kolonne markert

Celler i en rad

kanter med en rad markert

Celler i et område på 2×2 eller mer

kanter med en blokk markert


Standardinnstillinger

Trykk på en av standardknappene for å lage eller fjerne kantlinjer.

Eksempler

Marker en blokk på omkring 8ˣ8 celler og velg deretter Format → Celler → Kantlinjer.

standard ikonrad på fanen Kantlinjer

Nå kan du fortsette for å se hvilke linjer de andre ikonene vil lage eller fjerne.

Brukerdefinerte innstillinger

I området Selvvalgt kan du trykke for å lage eller fjerne individuelle linjer. Forhåndsvisningen viser linjene i tre ulike former.

Trykk flere ganger på en kant eller et hjørne for å skifte mellom de tre ulike formene.

Linjetyper

Bilde

Beskrivelse

En svart linje

heltrukket linje for brukerdefinert kant

En svart linje lager den tilsvarende linjen på de merkede cellene. Linjen blir vist som en stiplet linje når du bruker linjestilen 0,05 pt. Doble linjer blir vist når du bruker en dobbel linjestil.

En grå linje

grå linje for brukerdefinert kant

En grå linje blir vist når den tilsvarende linjen på de merkede cellene ikke blir endret. Ingen linjer blir laget eller fjernet i slike tilfeller.

En hvit linje

hvit linje for brukerdefinert kant

En hvit linje blir vist når den tilsvarende linjen på de merkede cellene blir fjernet.


Eksempler

Marker en enkelt celle og velg Format → Celler → Kanter.

Trykk på den nedre kanten for å lage en svært tynn, nedre kantlinje. Alle andre linjer blir fjernet fra cellen.

sett en tynn, nedre kant

Velg en tykkere linjestil og trykk på den nedre kanten. Dette lager en tykkere nedre kantlinje.

set en tykk linje som kantlinje

Klikk på den andre standardknappen fra venstre for å sette alle fire kantene. Klikk deretter så mange ganger på den nedre kanten at det kommer fram en hvit linje der. Dette vil fjerne den nederste kanten.

fjern nedre kant

Du kan kombinere flere typer linjer og linjestiler. Det siste bildet viser hvordan du kan lage tykke ytre kantlinjer (de tykke, svarte linjene), mens diagonale linjer inne i cellen ikke endres (grå linjer).

Avansert eksempel for cellekanter

Supporter oss!