Definere bakgrunnsfarger eller Bakgrunnsgrafikk

Du kan angi en bakgrunnsfarge eller bruke et bilde som bakgrunn i celleområder i LibreOffice Calc.

Bruke en bakgrunnsfarge i et LibreOffice Calc-regneark

  1. Velg cellene.

  2. Velg Format → Celler (eller Format celler fra lokalmenyen).

  3. Velg bakgrunnsfarge på fanesiden Bakgrunn

Bakgrunnsbilder i celler

  1. Velg Sett inn → Bilde → Fra fil.

  2. Velg grafikkfilen og trykk på Åpne.

    Grafikken er satt inn forankret i den gjeldende cellen. Du kan flytte og skalere grafikken som du vil. I hurtigmenyen kan du brukeOrdne - Til Bakgrunn kommando for å plassere dette I bakgrunnen. Hvis du vil velge en grafikk som har blitt plassert i bakgrunnen, bruker du Navigator.

Supporter oss!