Bruk automatisk formatering på et markert celleområde

Bruk AutoFormat -funksjonen for raskt bruke et format på et valgt celleområde.

Bruke autoformatering på et valgt celleområde

  1. Velg celleområdet som AutoFormat -stilen skal brukes på. Området må være minst 3 kolonner og 3 rader.

  2. Gå til Format - AutoFormat Stiler for å åpne dialogboksen AutoFormat.

  3. I listen Format velger du AutoFormat -stilen du vil bruke.

  4. I delen Formatering velger du hvilke egenskaper fra AutoFormat -stilen som skal brukes på det valgte celleområdet.

  5. Klikk OK for å bruke AutoFormat -stilen og lukke dialogboksen.

Merknadsikon

Hvis fargen på celleinnholdet ikke endres, må du kontrollere at Visning - Verdimerking er deaktivert.


Definere en ny AutoFormat -stil

  1. I et Calc -regneark kan du formatere et celleområde med minst 4 kolonner og 4 rader for å fungere som modell for å lage den nye AutoFormat -stilen.

  2. Velg celleområdet som er formatert i forrige trinn, og gå til Formater - AutoFormat Stiler .

  3. Velg Legg til.

  4. I boksen Navn i dialogboksen Legg til AutoFormat skriver du inn et navn for den nye AutoFormat -stilen.

  5. Klikk OK og lukk dialogboksen.

note

De nye AutoFormat -stilene som er opprettet ved hjelp av trinnene ovenfor, kan brukes på en hvilken som helst LibreOffice Calc -fil. Derfor er de ikke begrenset til filen der stilen ble opprettet.


Supporter oss!