Bruk automatisk formatering på et markert celleområde

Du kan bruke autoformatering for å raskt ta i bruk et format på et ark eller et valgt celleområde.

Slik bruker du autoformat på et ark eller et markert celleområde

 1. Velg cellene, også kolonne- og radoverskriftene, som du vil formatere.

 2. Velg Format Autoformater Stiler.

 3. Velg hvilke egenskaper du vil inkludere i Autoformateringen.

 4. Trykk på OK.

  Formatet påføres på det valgte celleområdet.

Merknadsikon

Hvis du ikke ser noen endring i fargen på celleinnholdet, velg Vis → Verdimerking.


Å definere en Aotoformatering for regneark eller områder.

Du kan definere en ny autoformatering som er tilgjengelig for alle regneark og områder.

 1. Formater et regneark eller et område.

 2. VelgRediger - Velg Alleeller velg det formaterte området.

 3. VelgFormater - Autoformater Stiler.

 4. Velg Legg til.

 5. Skriv inn et navn på formatet i Namn i feltet Legg til autoformat.

 6. Trykk på OK.

Supporter oss!