Bruke autofiltrering

Autofiltrering setter inn kombinasjonsbokser i en eller flere datakolonner som lar deg velge hvilke dataposter (rader) som skal vises.

  1. Velg kolonnene du vil autofiltrere.

  2. Velg Data → Filter → Autofiltrering. Piler for kombinasjonsfeltet er synlige i første rad i det markerte området.

  3. Filtrer dataene ved å trykke på pilen i kolonneoverskriften og velge et filter.

    Bare de radene hvis innhold passer med filterkriteriet vises. Andre rader filtreres vekk. Du kan se om rader har blitt filtrert på den usammenhengende radnummereringen. Kolonnen som blir brukt av filteret, har en annen farge på pilen.

Når du bruker enda et filter på en annen kolonne i et filtrert dataområde, viser de andre kombinasjonsboksene bare de filtrerte dataene.

For å vise alle datapostene igjen, krysser du av for Alt i kombinasjonsboksen for autofilteret. Dersom du velger Standardfilter, vises dialogvinduet Standardfilter slik at du kan sette opp et standardfilter. Velger du «Topp 10», blir bare de 10 høyeste verdine i området vist.

Når du ønsker å stoppe bruken av autofilteret, fjerner du merket for cellene som ble markerte i steg 1 og velger Data → Filter → Autofilter på nytt.

tip

Hvis du vil bruke forskjellige autofiltere på forskjellige ark, må du først velge et databaseområde for hvert ark.


warning

Regnefunksjoner tar også høyde for celler som blir skjult av et filter. For eksempel vil summering av en kolonne også legge sammen verdiene i skjulte celler. Bruk funksjonen DELSUM hvis du vil bare legge sammen synlige celler.


Supporter oss!