Slå av automatiske endringer

Som standard retter LibreOffice automatisk opp mange vanlige skrivefeil og påfører formatering mens du skriver. Når de skjer, kan du gjøre om automatiske endringer med + Z.

Følgende liste forklarer hvordan du kan slå av og på automatiske endringer i LibreOffice Calc:

Automatisk fullføring av tekst eller tall

Når du fyller inn celler, foreslår LibreOffice Calc automatisk lignende innhold fra samme kolonne. Denne funksjonen kalles autoinntasting.

For å slå av eller på autoinntasting, sett eller fjern markeringen foran Verktøy → Autoinntasting.

Automatisk konvertering til datoformat

LibreOffice Calc konverterer automatisk bestemte inntastinger til dato. For eksempel kan 1.1 tolkes til å være 1. januar i det gjeldende året ut i frå de lokale innstillingene i operativsystemet. Inntastingen blir i så tilfelle vist i det valgte datoformatet for cellen.

Skriv inn en apostrof i begynnelsen av teksten hvis du vil forsikre at det tolkes som tekst. Apostrofen vises ikke i cellen.

Hermetegnene byttes ut med selvvalgte hermetegn

Velg Verktøy → Autoretting → Innstillinger for autoretting. Gå til fanen Lokaliserte valg og fjern avmerkingen for Erstatt.

Celleinnholdet begynner alltid med en stor bokstav

Velg Verktøy → Autoretting → Innstillinger for autoretting. Gå til fanen Innstillinger og fjern markeringen for Stor bokstav først i alle setninger.

Bytte ut et ord med et annet

Velg Verktøy → Autoretting → Innstillinger for autoretting. Gå til fanen Bytt ut. Merk ordparet og trykk på Slett.

Supporter oss!