Bruke navn som adresser

Du kan bruke celler med tekst for å referere til radene eller til kolonne som inneholder cellen.

Eksempelregneark

I eksemplet kan du bruke tekststrengen 'Kolonne en' i en formel for å referere til celleområdet B3 til B5, eller 'Kolonne to' for celleområdet C2 til C5. Du kan også bruke 'Rad en' for celleområdet B3 til D3 eller 'Rad to' for celleområdet B4 til D4. Et eksempel på en formel som bruker et cellenavn, er SUMMER('Kolonne en') og har resultatet 600.

Automatisk å finne etiketter er en eldre funksjon og deaktivert som standard da den kan produsere ikke-deterministisk oppførsel avhengig av faktisk dokumentinnhold. For å slå på denne funksjonen, velg - LibreOffice Calc - Beregn og merk av for Finn automatisk kolonne- og radetiketter.

Å bruke definerte etiketter i stedet er alltid mulig og oppfører seg likt, men på en definert måte.

Tipsikon

Hvis du selv skriver inn et etikettnavn i formelen, setter du navnet i enkle anførselstegn ('). Hvis et enkelt anførselstegn vises i et navn, må du doble det, for eksempel 'Harry's Bar'.


Definer etikettområde

Åpne et dialogvindu der du kan angi et etikettområde.

Supporter oss!