Bruke navn som adresser

Du kan bruke celler med tekst for Ă„ referere til radene eller til kolonne som inneholder cellen.

Eksempelregneark

I eksemplet kan du bruke tekststrengen 'Kolonne en' i en formel for Ä referere til celleomrÄdet B3 til B5, eller 'Kolonne to' for celleomrÄdet C2 til C5. Du kan ogsÄ bruke 'Rad en' for celleomrÄdet B3 til D3 eller 'Rad to' for celleomrÄdet B4 til D4. Et eksempel pÄ en formel som bruker et cellenavn, er SUMMER('Kolonne en') og har resultatet 600.

Denne funksjonen er som standard aktiv. For Ä slÄ av denne funksjonen, velg - LibreOffice Calc - Beregn og fjern markeringen for Automatisk sÞk etter kolonne og rad etiketter find column and row labels i avkryssingsboksen.

Tipsikon

Hvis du vil at et navn skal gjenkjennes automatisk av Calc, mÄ navnet starte med en bokstav og vÊre sammensatt av alfanumeriske tegn. Hvis du skriver inn navnet i formelen selv, bruk enkelt anfÞrselstegn fÞr og etter ordet. ('). Hvis et enkelt anfÞrselstegn vises i et navn, mÄ du skrive inn et backslash foran anfÞrselstegnet, for eksempel, 'Harry\'s Bar'.


Supporter oss!