Håndtering av tomme celler

I eldre versjoner av programvaren ble tomme celler tvunget satt til numerisk 0 i noen sammenhenger og til å tømme strengen i andre, bortsett fra i direkte sammenligning hvor = A1 = 0 og = A1 = "" begge resulterte i SANT hvis A1 var tom. Tomt nå er arvet til bruk, så begge = VLOOKUP (...) = 0 og = VLOOKUP (...) = "" gi SANT hvis oppslaget resulterte i at en tom celle ble returnert.

En enkel referanse til en tom celle blir fortsatt hvis som tallverdien 0, men er ikke nødvendigvis talltype lenger slik at sammenligninger med den refererte cellen fungerer som forventet.

For det følgende eksemplet, A1 inneholder ett tall, B1 er tom, C1 inneholder referansen til B1:

Tilfelle

Formel

Resultat og kommentarer

A1: 1
B1: <Empty>

C1: =B1

Viser 0

=B1=0

SANN

=B1=""

SANN

=C1=0

SANN

=C1=""

=C1="" => SANN (var tidligere USANN)

=ERTALL(B1)

USANN

=ERTALL(C1)

USANN (var tidligere SANN)

=ERTALL(FINN.RAD(1;A1;C1;2))

USANN(B1)

=ERTALL(FINN.RAD(1;A1;C1;3))

USANN(C1, var tidligere SANN)

=ERTEKST(B1)

USANN

=ERTEKST(C1)

SANN

=ERTEKST(FINN.RAD(1;A1;C1;2))

USANN(B1, var tidligere SANN)

=ERTEKST(FINN.RAD(1;A1;C1;3))

USANN (C1)

=ERTOM(B1)

SANN

=ERTOM(C1)

SANN

=ERTOM(FINN.RAD(1;A1:C1;2))

SANN(B1, var tidligere USANN)

=ERTOM(FINN.RAD(1;A1:C1;3))

USANN (C1)


Merknadsikon

Merk at Microsoft Excel oppfører seg annerledes og alltid returnerer et tall som resultatet av en referanse til en tom celle eller en formelcelle med resultatet av en tom celle. For eksempel:


Tilfelle

Formel

Resultat og kommentarer

A1: <Empty>

B1: =A1

Viser 0, B1, men er bare en referanse til en tom celle

=ERTALL(A1)

USANN

=ERTEKST(A1)

USANN

=A1=0

SANN

=A1=""

SANN

=ERTALL(B1)

USANN (Micrsoft Excel: SANN)

=ERTEKST(B1)

USANN

=B1=0

SANN

=B1=""

SANN (Microsoft Excel: USANN)

C1: =FINN.RAD(…) med en tom celle som resultat

viser tom (Microsoft Excel: viser 0)

=ERTALL(FINN.RAD(...))

USANN

=ERTEKST(FINN.RAD(…))

USANN

=ERTAL(C1)

USANN (Micrsoft Excel: SANN)

=ERTEKST(C1)

USANN


Supporter oss!