Feilkoder i LibreOffice Calc

Følgende tabell er en oversikt over feilmeldingene for LibreOffice Calc. Hvis feilen oppstår i cellen som inneholder markøren, vises feilmeldingen på Statuslinjen.

Feilkode

Melding

Forklaring

###

ingen

Cellen er ikke bred nok for å vise hele innholdet.

#FMT

ingen

Denne verdien er utenfor grensene for dette formatet

#N/A

Ikke tilgjengelig

Et resultat for formeluttrykket er ikke tilgjengelig.

501

Ugyldig tegn

Det er et ugyldig tegn i formelen.

502

Ugyldig

Funksjonsargument er ikke gyldig. For eksempel, et negativt tall for funksjonen SQRT (), for dette vennligst bruk IMSQRT ().

503
#NUM!

Ugyldig flyttallsoperasjon

En beregning resulterer i verdi som går ovenfor det definerte verdiområdet.

504

Parameterlistefeil

Funksjonsparameter er ikke gyldig, for eksempel tekst i stedet for et tall.

507, 508

Feil: Mangler par

Manglende parentes, for eksempel sluttparenteser, men ingen startparenteser

509

Manglende operator

Operator mangler, for eksempel "=2(3+4) * ", hvor operatoren mellom "2" og "(" mangler.

510

Manglende variabel

Variabel mangler, for eksempel når to operatorer er sammen "=1+*2".

511

Manglende variabel

Funksjon krever flere variabler enn hva som er gitt, for eksempel OG() og ELLER().

512

Formeloverflyt

Compiler: Totalt antall interne tokens, (det vil si operatører, variabler, parenteser) i formelen overstiger 8192.

513

Strengoverflyt

Kompilator: en identifikator i formelen overskrider 1024 tegn (UTF-16 kodepunkter) i størrelse. Tolk: Et resultat av en strengoperasjon vil overstige 256 millioner tegn (UTF-16 kodepunkter, altså 512 MB) i størrelse.

514

Intern overflyt

Et internt beregningsstabeloverløp skjedde.

515

Intern syntaksfeil

Ukjent feil.

516

Intern syntaksfeil

Matrise er forventet av beregningsstabelen, men er ikke tilgjengelig.

517

Intern syntaksfeil

Ukjent kode, for eksempel er et dokument med en nyere funksjon lest inn i en eldre versjon som ikke inneholder funksjonen.

518

Intern syntaksfeil

Variabel er ikke tilgjengelig

519
#Verdi!

Ingen verdi (i stedet for Err:519 viser cellen #VERDI!)

Formelen gir en verdi som ikke stemmer overens med definisjonen; eller en celle referert til i formelen inneholder tekst i stedet for et tall.

520

Intern syntaksfeil

Oversetter gir en ukjent oversetterkode.

521
#NULL!

Ingen kode eller ingen skjæringspunkt.

Ingen kosel eller resultat.

522

Sirkelformet referanse

Formelen refererer direkte eller indirekte til seg selv, og alternativet Iterasjoner er ikke satt under - LibreOffice Calc - Beregn.

523

Beregningsprosedyren vil ikke løpe sammen

Funksjon hoppet over en målverdi, eller sirkulære referanser oppnår ikke en minimal endring inne i de maksimalt antall trinn satt.

524
#REF!

Ikke en gyldig referanse (i stedet for Err:524 viser cellen #REF!)

Compiler: Et kolonne- eller radbeskrivelsesnavn kunne ikke løses. Tolker: i en formel, mangler kolonnen, raden eller arket som inneholder en referert celle.

525
#NAME?

Ugyldige navn

En identifikator kunne ikke evalueres, for eksempel ingen gyldig referanse, ingen gyldig funksjonsnavn, ingen kolonne-/radetikett, ingen makro, feil desimalskilletegn, tillegg ble ikke funnet.

527

Intern overflyt

Tolker: Referanser, for eksempel når en celle refererer til en celle, er for innkapslet.

530

Ikke noe tillegg

Tolker:Tillegg ikke funnet

531

Ingen Makro

Tolker:Makro ikke funnet.

532
#DIV/0!

Deling med null

Divisjonsoperator / hvis nevneren er 0
Visse andre funksjoner returnerer denne feilen, for eksempel:
VARIANSP med mindre enn 1 argument
STDAVP med mindre enn 1 argument
VARIANS med mindre enn 2 argumenter
STDAV med mindre enn 2 argumenter
NORMALISER med standardavvik=0
NORMFORDELING med standardavvik=0

533

Nøstede tabeller er ikke støttet.

For eksempel, ={1;{2}}

538

Feil: Matrisestørrelse

Maksimumsgrensen for sortering er overskredet (maksimum er to ganger maksimalt antall rader, så for 1048576 rader 2097152 oppføringer). Den samme Err:538 brukes også når en midlertidig matrise ikke kunne tildeles på grunn av størrelseskravet.

539

Usupportert matriseinnhold

For eksempel, ={1+2}

540

Eksternt innhold er deaktivert

En funksjon som krever (re)lasting av eksterne kilder påtreffes og brukeren har ikke bekreftet omlasting av eksterne kilder ennå.


Supporter oss!