Hurtigtaster for regneark

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan vĂŠre tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljĂžet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan lĂžse dette problemet ved Ă„ velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av VerktĂžy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljĂžet.


For Ä fylle et celleomrÄde med formelen du skrev inn i Input lijne, trykk +Enter.

For Ä opprette en matrise hvor alle cellene inneholder den samme informasjonen som du skrev inn i Skrivefeltet, trykk pÄ «Shift++Enter». Du kan ikke redigere komponentene i matrisen.

For Ä velge flere celler i ulike omrÄder, hold og dra inn i de ulike omrÄdenet.

For Ä velge flere ark i et regneark kan du holde «» nede og sÄ trykk pÄ navnefanene ved nederste kant av arbeidsomrÄdet. For Ä velge kun ett enkelt ark i en merking, hold «Shift» nede og trykk sÄ pÄ navnefanen for arket.

For Ä sette inn et manuelt linjeskift i en celle kan du trykke i cella og sÄ trykke pÄ «+Enter».

Hvis du vil slette innholdet i valgte celler, trykker du pÄ Backspace. Dette Äpner dialogboksenSlett innehold , der du velger hvilket innhold av cellen du vil slette. Hvis du vil slette innholdet i valgte celler uten dialog, trykker du pÄ Slett-tasten.

Navigering i regneark

Hurtigtaster

Effekt

«+Home»

Flytter pekeren til den fĂžrste cella i arket (A1).

«+End»

Flytter pekeren til den siste cella i arket som inneholder data.

Home

Flytter pekeren til den fĂžrste cella i den gjeldende raden.

Slutt

Flytter pekeren til den siste cella i den gjeldende raden.

Shift+Hjem

Markerer celler fra markert celle til fĂžrste cellen i aktiv kolonne.

Shift+End

Markerer celler fra markert celle til siste cellen i aktiv kolonne.

Shift + Page Up

Markerer celler fra markert celle opp en side i aktiv kolonne, eller utvider omrÄdet til en side opp.

Shift + Page Down

Markerer celler fra markert celle ned en side i aktiv kolonne, eller utvider omrÄdet til en side ned.

Shift+Mellomrom

Velger nÄvÊrende rad eller utÞker det eksisterende valget til alle respektive rader.

+Mellomrom

Velger nÄvÊrende kolonne eller utÞker det eksisterende valget til alle respektive kolonner.

-+Shift+Mellomrom

Velger alle cellene i arket.

«+Venstre piltast»

Flytter markĂžren til venstre til starten og slutten av celleblokker med data. Hvis cellen til venstre for markĂžren er tom eller cellen med markĂžren er tom, flytter markĂžren seg venstre i rad til neste celle med innhold. Hvis raden til venstre for markĂžren er tom, flytter markĂžren seg til den fĂžrste cellen i rekken.

«+HÞyre piltast»

Flytter markĂžren hĂžyre til starten og slutten av celleblokker med innhold. Hvis cellen til hĂžyre for markĂžren er tom, eller markĂžren er i en tom celle, flytter markĂžren seg til hĂžyre til neste celle som inneholder data. Hvis raden til hĂžyre for markĂžren er tom, flytter markĂžren seg til den siste cellen i rekken.

«+Piltast opp»

Flytter markÞren oppover til start og slutt pÄ celleblokker med data. Hvis cellen over markÞren er tom eller markÞren er i en tom celle, flytter markÞren seg opp til slutten av neste celleblokk med data. Hvis kolonnen over markÞren er tom, flytter markÞren seg opp til fÞrste celle i kolonnen.

«+Piltast ned»

Flytter markÞren nedover til start og slutt pÄ celleblokker med data. Hvis cellen under markÞren er tom eller markÞren er i en tom celle, flytter markÞren seg ned til neste celle som inneholder data. Hvis kolonnen under markÞren er tom, flytter markÞren seg ned til siste celle i kolonnen.

«+Shift+Piltast»

Velger alle celler i omrÄdet som skapes med musepekerens bevegelser ved Ä bruke +Arrows tastekombinasjonen. Hvis den brukes til Ä velge rader og kolonner sammen, skapes et rektangulÊrt celleomrÄde.

«+ Piltast opp»

Flytter et ark til venstre.

I forhÄndsvisningen: Flytter til forrige utskriftsside.

«+ Piltast ned»

Flytter et ark til hĂžyre.

I forhÄndsvisningen: Flytter til neste utskriftssside.

«+O»

Flytter et skjermbilde til venstre.

«+O»

«Flytter et skjermbilde til hÞyre.»

«Shift++Page Up»

Legger det foregÄende arket til det gjeldende valget av ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, velger denne hurtigtastkombinasjonen bare det foregÄende arket. GjÞr det foregÄende arket til det gjeldende arket.

«Shift++Page Down»

Legger det neste arket til det gjeldende valget av ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, velger denne hurtigtastkombinasjon bare det neste arket. GjĂžr det neste arket det gjeldende arket.

«+F1»

hvor (*) er multiplikasjonstegnet pÄ det numeriske tastaturet

Merker dataomrÄdet som inneholder pekeren. Et dataomrÄde er her det sammenhengende celleomrÄdet som inneholder data og er avgrenset av tomme rader og kolonner.

«+F1»

hvor (/) er divisjonstegnet pÄ det numeriske tastaturet

Merker det matrise-formelomrÄdet som inneholder pekeren.

«+Pluss-tast»

Sett inn celler (som i menu Sett inn → Celler)

«+Minus-tast»

Slett celler (som i menu Rediger → Slett celler)

Enter (i et valgt omrÄde)

Flytter markÞren en celle i det valgte omrÄdet. For Ä angi retningen til markÞren, velg-LibreOffice Calc- Generell.

«+1» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Viser eller skjuler formlene i stedet for verdiene i alle celler.


note

Tasten «`» sitter ved siden av tasten «1» pĂ„ de fleste engelske tastaturer og til hĂžyre for tasten «+» pĂ„ de fleste norske tastaturer. Hvis ditt tastatur ikke viser denne tasten, kan du tildele en annen tast: Velg «VerktĂžy → Tilpass», klikk pĂ„ fanen «Tastatur». Merk kategorien «Vis» og funksjonen «Skift formel».


Funksjonstaster i Regneark

Hurtigtaster

Effekt

«+F1»

Viser merknaden som er knyttet til den gjeldende cella

«F2»

Skifter til redigeringsmodus og plasserer pekeren ved slutten av innholdet i den gjeldende cella. Trykk igjen for Ă„ avslutte redigeringsmodus.

Hvis pekeren er over en skriveboks i et dialogvindu som har en Minimer-knapp, er dialogvinduet skjult, og skrivefeltet forblir synlig. Trykk «F2» igjen for Ä vise hele dialogvinduet.

«+F2»

Åpner Funksjonsveiviseren.

«Shift++F2»

Flytter pekeren til Skrivefeltet hvor du kan skrive inn en formel for den gjeldende cella.

«+F3»

Åpner dialogvinduet Angi navn.

«Shift++F4»

Viser eller skjuler database-oversikten.

«F4»

Reorganiserer de relative eller absolutte referansene (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i skrivefeltet.

«F5»

Viser eller skjuler Dokumentstruktur.

«Shift+F5»

Sporer avhengigheter.

Shift+F9

Sporer foregÄende.

«Shift++F5»

Flytter markÞren fra Input line til Sheet area . Du kan ogsÄ bruke Shift + + T.

«F7»

Kontrollerer staving i det gjeldende arket.

«+F7»

Åpner Synonymordboken hvis den gjeldende cella inneholder tekst.

«F8»

SlÄr flere valgmuligheter av eller pÄ. I dette moduset kan du bruke piltastene for Ä utvide merkingen. Du kan ogsÄ trykke pÄ en annen celle for Ä utvide merkingen.

«+F8»

Framhever celler som inneholder verdier.

«F9»

Omorganiserer endrede formler i det gjeldende arket.

«+Shift+F9»

Omberegner alle formler i alle ark.

«+F9»

Oppdaterer det valgte diagramet.

«+F1»

Åpner dialogvinduet Stiler og formatering hvor du kan velge stil til innholdet i cellen eller til det gjeldende arket.

«Shift+F11»

Oppretter en dokumentmal.

«Shift+F11»

Oppdaterer malene.

«F12»

Grupperer det valgte dataomrÄdet.

«+F12»

Opphev gruppering av det valgte dataomrÄdet.

«+Shift+Piltast»

Øker hÞyden pÄ aktuell rad (kun i eldre OpenOffice.org kompatibilitetsmodus).

«+O»

Minsker hÞyden pÄ aktuell rad (kun i eldre OpenOffice.org kompatibilitetsmodus).

«+Shift+Piltast»

Øker bredden pÄ den gjeldende kolonnen.

«+Shift+Piltast»

Forminsker bredden pÄ den gjeldende kolonnen.

«+Shift+Piltast»

Optimerer kolonnebredden eller radhÞyden basert pÄ den gjeldende cella.


Formatering av celler med hurtigtaster

FĂžlgende celleformater kan angis med tastaturet:

Hurtigtaster

Effekt

«+1» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Åpne dialogvinduet «Formater celler»

«+Shift+1» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

To desimaler, tusentallsskilletegn

«+Shift+2» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standard eksponentialformat

«+Shift+3» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standard datoformat

«+Shift+4» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standard valutaformat

+Shift+5» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standard prosentdelformater (to desimaler)

«+Shift+6» (ikke pÄ det numeriske tastaturet)

Standardformater


Bruker pivottabellen

Hurtigtastene nedenfor er for Pivot Table Layout -dialogen.

Taster

Effekt

Tab

Endrer fokus ved Ä gÄ framover gjennom dialogens omrÄder og knapper.

Shift+Tab

Endrer fokus ved Ä gÄ baklengs gjennom dialogens omrÄder og knapper.

Opp Pil

Flytter fokus et element opp i det gjeldende dialogomrÄdet.

Ned Pil

Flytter fokus et element ned i det gjeldende dialogomrÄdet.

Venstre Pil

Flytter fokus et element til venstre i det gjeldende dialogomrÄdet.

HĂžyre Pil

Flytter fokus et element til hÞyre i det gjeldende dialogomrÄdet.

Hjem

Merker det fÞrste elementet i det gjeldende dialogomrÄdet.

Slutt

Merker det siste elementet i det gjeldende dialogomrÄdet.

og det understreket tegnet i etiketten "Radfelt"

Kopierer eller flytter det gjeldende feltet til "Radfelt" -omrÄdet.

og det understreket tegnet i etiketten "Kolonnefelt"

Kopierer eller flytter gjeldende felt til "Kolonnefelt" -omrÄdet.

og det understreket tegnet i etiketten "Datafelt"

Kopierer eller flytter gjeldende felt til "Datafelt" -omrÄdet.

og det understreket tegnet i etiketten "Filtre"

Kopierer eller flytter gjeldende felt til "Filtre" -omrÄdet.

+ Opp Pil

Flytter det gjeldende feltet opp Ă©n plass.

+Ned Pil

Flytter det gjeldende feltet ned Ă©n plass.

+Venstre Pil

Flytter det gjeldende feltet Ă©n plass mot venstre.

+HĂžyre Pil

Flytter det gjeldende feltet mot hÞyre til neste omrÄdet med data.

+Home

Flytter det gjeldende feltet til fĂžrste plass.

+End

Flytter det gjeldende feltet til siste plass.

Delete

Fjerner det gjeldende feltet fra omrÄdet.


Supporter oss!