Sett inn celler

Trykk pü pilen ved siden av knappen for ü üpne verktøylinjen Sett inn celler. Fra den kan du sette celler, rader og kolonner inn i dette arket.

Verktøylinjeknapp

Ikon

Sett inn celler

Du kan velge mellom følgende knapper:

Sett inn celler nedenfor

Flytt innholdet i det valgte omrĂĽdet nedover ved innsetting av celler.

Ikon

Sett inn celler nedenfor

Sett inn celler til høyre

Flytt innholdet i det valgte omrüdet til høyre ved innsetting av celler.

Ikon

Sett inn celler til høyre

Rader

Sett inn en hel rad. Plasseringa av raden er avhengig av det valgte omrĂĽdet.

Ikon

Sett inn rader

Kolonner

Setter inn en hel kolonne. Antallet kolonner som skal settes inn er bestemmes ut i fra antall merkede kolonner.

Ikon

Sett inn kolonner

Supporter oss!