Sett inn

Trykk pü pilen ved siden av denne knappen for ü üpne verktøylinjen Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Verktøylinjeknapp

Ikon

Sett inn

Du kan velge mellom følgende knapper:

Flytende ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Ikon Flytende ramme

Flytende ramme

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Ikon Spesialtegn

Spesialtegn

Fra fil

Inserts an image into the current document .

Ikon bilde

Bilde

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Lyd og video

Formel

Inserts a formula into the current document.

Ikon formel

Formel

Diagram

Ikon diagram

Diagram

OLE-objekt

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt

Supporter oss!