Zoom Inn

Forstørrer skjermvisningen av dokumentet. Forstørrelsesfaktoren blir vist i statuslinjen.

Calc Zoom Skyveknapp

Den maskimale skaleringsfaktoren er 400%

Ikon Zoom Inn

Vis større

Supporter oss!