Vis større

Forstørrer skjermvisningen av dokumentet. Forstørrelsesfaktoren blir vist i statuslinjen.

Den maskimale skaleringsfaktoren er 400%

Ikon

Vis større

Supporter oss!