Standardformel, Dato/klokkeslett, Feilmelding

Viser informasjon om dokumentet. Som standard vises summen av innholdet i de valgte cellene.

For å endre standardformelen som vises, høyreklikk på felter, og velg så formelen du ønsker. Tilgjengelige formler er: Gjennomsnitt, antall av verdier (COUNTA), antall av tall (COUNT), Maksimum, Minimum, Summer eller Ingen.

Supporter oss!