Temavalg

Legg en formateringsstil til de valgte cellene. Stilen inneholder informasjon om skrift, kantlinjer og bakgrunnsfarge.

Ikon

Velg temaer

Velg formateringstemaet du vil legge til, og trykk OK.

Velge temaer for ark

Supporter oss!