Inndatalinje

Skriv inn formelen du vil legge til i den gjeldende cellen. Du kan også klikke på knappen for funksjonsveiviseren for å sette inn en forhåndsvalgt funksjon i formelen.

Skrive inn formler

Supporter oss!