................

Velg Funksjon

Sett inn en funksjon av et celleområde i den gjeldende cellen. Funksjonen kan være Sum, Gjennomsnitt, Minimum, Maksimum og Antall. Klikk i en celle, klikk på dette ikonet, velg funksjonen i rullegardinlisten og juster eventuelt celleområdet. Eller velg noen celler som funksjonsverdien skal settes inn i, og klikk deretter på ikonet. Funksjonsresultatet legges til i bunnen av området.2

Ikon Velg Funksjon

Velg Funksjon

Velg funksjon som brukes uten noe valgt område

LibreOffice foreslår automatisk et celleområde, forutsatt at regnearket inneholder data. Hvis celleområdet allerede inneholder en funksjon, kan du kombinere den med den nye funksjonen som er brukt på områdedataene. Hvis området inneholder filtre, settes Subtotal-funksjonen i stedet for den valgte funksjonen.

Klikk på Godta -ikonet for å bruke formelen som vises på inntastingslinjen eller Avbryt .

Godta Ikonet

Godta

Avbryt Ikonet

Avbryt

Velg funksjonen som brukes på et valgt område

N√•r det valgte omr√•det har to eller flere rader, beregnes funksjonen for hver kolonne. Resultatene plasseres i tomme celler p√• den f√łrste tilgjengelige raden under omr√•det, ett resultat per kolonne.

N√•r det valgte omr√•det har en rad, plasseres funksjonsresultatet i den f√łrste tilgjengelige cellen til h√łyre for det valgte omr√•det.

Supporter oss!